Tradičná kultúra ako zdroj inšpirácie súčasného dizajnu

Tradičná kultúra ako zdroj inšpirácie súčasného dizajnu

Výstava MEMORY Liběny Rochovej v Etnografickom ústave Moravského zemského muzea v Brne

Hana Dvořáková

Náročná kolekcia tvorby poprednej českej dizajnérky Liběny Rochovej je zložená z dvoch častí vznikala v rozpätí rokov 2009 – 2011. Prvá, zostavená na zákazku pre svetovú výstavu EXPO 2010 v Šanghaji, kde bola s úspechom predstavená v rámci Czech Fashion Week, predstavuje prelínanie častí moravského tradičného ľudového odevu s odevom súčasným. Druhá bola pripravená pre pražskú prehliadku Design blok 2011. Napriek časovému rozpätiu a rozdielnemu zadávateľovi čerpajú oba súbory z jedného zdroja, ktorým je tradičný odev moravského vidieka. Autorka lipne na tradícii a dokáže ju pritom transponovať do dizajnu III. tisícročia. V časti MEMORY I. je jej abstrakcia prejavom voľného rozvíjania zdanlivo jednoduchého, dávno známeho základu, je to hra tvarov a kultivovanej farebnosti. Časť MEMORY II. predstavuje odklon od efektných reálií a posun k abstrakcii, pričom dizajnérka formu spolu s farebnosťou redukovala až na samú podstatu. Aplikované krojové detaily tu organicky dopĺňajú abstrahovanú formu objektov. Dôsledne použitá biela či prírodná farebnosť umocňuje až technicistný dojem celej kolekcie. Pre etnografov predstavuje práca L. Rochovej zdroj nových prístupov a hmatateľný doklad skutočnosti, že prejavy tradičnej ľudovej kultúry môžu byť zdrojom inšpirácie i v III. tisícročí.

ÚĽUV