HRAVO

HRAVO

Katarína Trnovská

Projekt HRAVO čiastočne nadväzuje na tradíciu bývalého Česko-Slovenska, kedy malosériovo vyrábané hračky navrhovali nielen priemyselní výtvarníci, ale veľmi často i architekti, či voľní umelci. Pre pilotnú kolekciu HRAVO bolo zadaním vyvinúť a realizovať prototypy unikátnych dizajnových hračiek, ktoré svojou formou nabádajú deti k experimentovaniu a kreativite. Všetky tri hračky pracujú s fantáziou dieťaťa, pričom mu ponúkajú širokú škálu možných kombinácií určujúcich podobu finálneho objektu.

BábkoHra vychádza z motívov „kyjatických hračiek“, vyrábaných pred vyše 150 rokmi v oblasti Gemera a Malohontu. Hviezda času je jednoduchá stavebnica vytvorená na základe matematicko-geometrických a časových súvislostí. Základný ciferník evokuje hviezdu – svetlá farebnosť symbolizuje deň, tmavá zase noc. Tomuto rozdeleniu zodpovedajú i použité čísla 1 – 12 (deň) a 13 – 24 (noc). Vlajky štátov sa skladajú zo základných geometrických tvarov. Tie sú v skladačke prispôsobené a eliminované na najmenší počet druhov tak, aby do seba univerzálne zapadali. Balenie obsahuje prvky, ktoré umožňujú zložiť väčšinu vlajok sveta.

ÚĽUV