Osamelý bežec Antonín Hepnar

Osamelý bežec Antonín Hepnar

Ľubica Hustá

Antonín Hepnar, český dizajnér, umelec, interiérový architekt je predstaviteľ priekopníckej generácie, ktorá modernisticky predefinovala remeslo v československom prostredí. Pracuje s drevom a pozná jeho vlastnosti dokonale. Jeho tvorba je úzko prepojená takmer výhradne s jedným nástrojom – sústruhom. Táto mono špecializácia ho odlišovala od iných dizajnérov a umeleckých stolárov jeho éry.

Na scénu vstúpil v 50. rokoch 20. storočia, kedy absolvoval VŠUP v Prahe. Podstatnejší rozlet mu ale priniesli až nasledujúce dekády. Remeselná a technologická zručnosť, ktorou disponoval, bola veľmi zaujímavá pre jeho súčasníkov architektov. Podieľal sa na interiérovom vybavení viacerých vládnych budov v Československu. Navrhoval napr. drevené mreže na kúrenie, rôzne osvetľovacie telesá či kompozície do vinárne. Hepnar je vynikajúci dizajnér svietidiel – osvetľovadlá sú jednou z jeho hlavných tém. Jeho svietidlá majú až sochársky výraz vychádzajúci z organickej moderny. Charakterizuje ich maximálna redukcia na základné tvary, ale v detailoch mäkká modelácia, premyslená farebnosť, kombinácia s inými materiálmi. Postupne reflektoval dobové trendy napríklad v použití kovových materiálov, ale kombinoval ich opäť s drevom.

Najnovšie pracuje s plastifikáciou dreva. Je to technológia, s ktorou veľa experimentoval a priniesol do nej viaceré vylepšenia. Sústreďuje sa na vytváranie drevených mís a objektov.

ÚĽUV