Tesársky um a symbol života

Tesársky um a symbol života

Monika Pavelčíková

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni uchováva výnimočnú zbierku 44 kusov stropných trámov vrátane fragmentov z ľudových domov na hornom Spiši a Šariši z obdobia 18. – 20. storočia. Túto významnú kolekciu zozbieral etnograf múzea Ján Lazorík v rokoch 1977 – 1985. Časť zbierky trámov spolu s ďalšími predmetmi dokumentujúcimi prácu tesárskych majstrov z okolia Starej Ľubovne bola prezentovaná na výstave Tesársky um a symbol života (máj – september 2013) v barokovom podhradí hradu Ľubovňa. Stropné trámy boli položené priečne cez budovu a tvorili základ stropu. Výzdoba na jednotlivých častiach trámu podliehala stálej forme. Vo výzdobe spodnej strany prevládajú solárne motívy, rozety, motív slnečného kruhu s krížom a emblémy krížov. Na jeho bočnej stene je zvyčajne uvedený rok stavby, či meno majiteľa, fundátora a pod. V prostriedku vročenia sa často nachádzala rozeta s IHS. Meno majstrov sa tu objavovalo od 19. storočia. Stropné trámy okrem nosno-konštrukčnej, magickej a ochrannej funkcie mali aj dekoračnú funkciu. Bohatosť a majstrovské prevedenie výzdoby trámu bolo aj prestížnou záležitosťou rodiny. V ľudovom prostredí zaznamenávame aj kultovú funkciu týchto trámov, ktorá sa uplatňovala najmä v rodinných obradoch.

ÚĽUV