Vyhliadková pasia

Vyhliadková pasia

Katarína Trnovská

Keď sa predmetom záujmu vnímavého architekta a dizajnéra stáva príroda, vzniká neraz unikátna percepcia krajiny, ktorá necháva pozorovateľa ticho žasnúť.

V súvislosti s rozvíjajúcim sa turizmom prijali niektoré krajiny kultivovanie turistických trás ako svoj národný program v oblasti kreatívneho priemyslu, pričom prím medzi nimi hrá Nórsko so svojim projektom National Tourist Routes. Osemnásť výletných ciest vyšperkovaných drobnou architektúrou odpočívadiel, vyhliadok, info-stanovíšť, vzbudzuje od roku 2004 medzinárodnú pozornosť pod spoločným názvom Detour. Každé zo „zastavení” podporuje naratívnosť konkrétneho miesta veľmi individuálnym spôsobom, navzájom ich však spája základná osnova nórskej architektúry, ktorá rešpektuje tradíciu, aplikuje miestne materiálové zdroje a technológie, šetrí životné prostredie a s pokorou vstupuje do komplikovaného horského, či prímorského terénu.

Zvláštnou kategóriou drevených rozhľadní sú tzv. chodníky v korunách stromov. Prvé vyhliadkové objekty umiestnené spravidla v husto zalesnenom teréne vznikali v 90. rokoch 20. storočia v krajinách známych svojimi dažďovými pralesmi. Pred niekoľkými rokmi sa stal tento typ vyhliadkovej architektúry populárny aj v Európe.

Na Slovensku je známych a verejne prístupných vyše sedemdesiat rozhľadní, pričom ich autori zostávajú väčšinou anonymní. Z tejto početnej skupiny, svojimi dizajnovými kvalitami a univerzálnosťou využitia, na prvý pohľad vyčnieva drevená vyhliadková veža Unimo, v neveľkej obci Dúbravica. Súčasťou rozsiahlejšej architektonickej vybavenosti je nová vyhliadková rampa, zapustená v zalesnenom svahu vrchu Hradová v Košiciach.

ÚĽUV