Dobrý remeselník ešte žije…. na Orave

Dobrý remeselník ešte žije…. na Orave

Elena Beňušová

Oravský región je stále považovaný za oblasť bohatú na ľudovú kultúru a s ňou spojené stále živé tradície. Z početných remesiel, rozšírených v minulosti v rámci regiónu, sú v mnohých oravských lokalitách viaceré dodnes živé, bez akéhokoľvek prerušenia kontinuity, v iných so zmenenou podobou. Z pohľadu dnešného užívateľa prevažná časť produkcie má charakter pamiatkových predmetov. Domáci výrobcovia a remeselníci sa i dnes zameriavajú na miestne suroviny so zachovaním pôvodných tradícií v remesle v snahe udržať vidiecky ráz regiónu.

Pre Oravcov bola oddávna dôležitým zdrojom príjmov práca s drevom, ktoré je dodnes významným obchodným artiklom. Medzi najstaršie remeslá tu patrilo tesárstvo a šindliarstvo, pričom drevené, ručne štiepané alebo pílené šindle i dnes ponúkajú viaceré firmy na Orave. Len jedna ich však vyhotovuje podľa tradičných postupov starých majstrov šindliarov. Na ústupe je stolárske remeslo, pretože výrobu nábytku nahradili priemyselné podniky, resp. lacnejší výrobcovia z Poľska. Dodnes živé a pomerne hodne zastúpené je ale rezbárstvo, zamerané najmä na figurálnu tvorbu. Na Orave do súčasnosti pretrvala ako doplnkové zamestnanie košikárska výroba. Produkty tohto remesla nachádzajú stále tradičné využitie, no získali i reprezentatívny úžitkový rozmer.

ÚĽUV