Kruhy na vode 2014

Kruhy na vode 2014

Viera Kleinová

Súťaž Kruhy na vode bola vo svojom 8. ročníku otvorená pre slovenských a českých účastníkov, v rámci jej členenia (sekcia A – dizajnéri, výrobcovia, výtvarníci, študenti vysokých škôl, sekcia B – študenti stredných škôl) pribudla sekcia zameraná na suvenírový produkt. Kvantitatívne menej zastúpený ročník charakterizovala vyrovnaná účasť študentov i profesionálov, s prevahou prác z dreva a textilu. Dvojkolové hodnotenie prinieslo postup viac ako polovici zúčastnených – zo 112 autorov (s 318 produktmi) sa tak súčasťou výstavy (a katalógu) stalo 55 autorov so 136 prácami. Porota udelila celkom 9 cien a 2 uznania a využila aj svoje právo v niektorých kategóriách ceny neudeliť. Vyhlásenie výsledkov a následne výstava prebehli v Galérii Satelit SCD. Čitateľom prinášame obrazový a textový report ocenených prác.

ÚĽUV