Milan Jánoš: technika štiepania vareného dreva

Milan Jánoš: technika štiepania vareného dreva

Petra Kolláriková

Technika štiepania vareného dreva je špecifická výroba, ktorú v dnešnej dobe ovláda málokto. Na Slovensku sa jej v súčasnosti venuje majster Milan Jánoš z Bratislavy. Do tajov tohto mimoriadne precízneho remesla ho zasvätil známy majster – jeho otec Jozef. S ÚĽUV-om spolupracuje od roku 1987, v roku 2014 mu bol udelený titul majster ľudovej umeleckej výroby za originálnu tvorbu v oblasti výroby z dreva.
Pri výrobe technikou štiepania sa používa výhradne jedľové alebo borovicové drevo. Veľmi dôležitá je trpezlivosť a presnosť pri narezávaní jednotlivých drevených plátkov. Keď sa už drevo začne rezať, prvý je okraj, ktorý je najhustejší. Majster drevo z okraja spracuje na určitú dĺžku na hobľovačke. Potom drevo varí vo vode, aby sa vyvarila živica. Po varení ho nechá ešte namočené vo vode a keď ide spracovávať jednotlivé plátky, z vody ich vyťahuje postupne. Vďaka presnej veľkosti jednotlivých plátkov je celý výrobok vyvážený.
Technikou štiepania vareného dreva vyrába Milan Jánoš holubice, tetrovy a pávy v rôznych veľkostiach. Pred pár rokmi sa venoval aj výrobe tienidiel na lampy v morenom alebo prírodnom prevedení, v súčasnosti sa ich produkcii už nevenuje.
Táto práca pre neho znamená relax, koníček, dedičstvo rodiny. Svojmu remeslu, ktoré dnes vykonáva popri zamestnaní, sa chce Milan Jánoš venovať aj naďalej.

ÚĽUV