Radosti a starosti

Radosti a starosti

Eva Ševčíková, Mária Farkasová

Aký je život súčasných remeselníkov na Slovensku? Čo ich najviac trápi a čo naopak prináša radosť? Opýtali sme priamo ich. Oslovili sme viacerých výrobcov, ktorí spolupracujú s ÚĽUV-om, nielen dlhoročných majstrov, ale aj tých mladších, venujúcich sa rôznym druhom výroby, z rôznych kútov Slovenska, mužov i žien. Našim zámerom je priniesť prostredníctvom ich výpovedí reálny pohľad na to, aké je to byť ľudovoumeleckým výrobcom v dnešných dňoch. Anketa sa u všetkých oslovených stretla s mimoriadne pozitívnym ohlasom.

ÚĽUV