Sila remesla

Sila remesla

Mila Burčíková

Už vás niekedy napadlo spojiť si remeslo s populárnym slovom wellness? Súvislosť medzi remeslom a wellness je otázkou aktuálnou, rozhodne však nie novou. Už v 19. st. viacerí inšpirátori verili, že zdokonaľovanie vlastnej zručnosti prostredníctvom remeselnej práce je neoddeliteľnou súčasťou dobrého a naplňujúceho života.
Obrovskú novú vlnu záujmu o prospešnosť ručnej práce naštartovala, možno trochu paradoxne, ekonomická kríza v roku 2007. Jej dopad na svetové finančné trhy vyvolal úvahy o udržateľnosti systému, v ktorom veľká časť našich každodenných potrieb závisí na okolnostiach mimo našu kontrolu. Pokles ekonomického rastu postupne rozbehol akúsi malú remeselnú revolúciu. Viaceré média prinášajú správy o tom, že remeslo, okrem iného, má upokojujúci vplyv ako na chorých, tak i na zdravých ľudí a že cieľavedomá ručná práca pomáha bojovať s depresiou a záchvatmi úzkosti. Remeselná práca vyžadujúca hodiny, dni a roky trpezlivosti a rozvahy, nikdy nebude rýchla a v porovnaní s masovou výrobou zrejme ani efektívna a sťažka lacná. Vie ale ponúknuť niečo, čo nám vo svete ľahko dostupných štandardných produktov, zdá sa, už dlho chýbalo.
V kvalitnom remeselnom výrobku sa odráža nielen ruka, ale aj myseľ a duša jeho autora. Prvotriedny remeselný výrobok je výsledkom vyváženej kombinácie medzi snívaním, myslením a konaním, ktoré sú radosťou ako pre remeselníka, tak neskôr i pre toho, kto bude ich výrobok používať.

ÚĽUV