Starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu včera a dnes

Starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu včera a dnes

Eva Ševčíková

Pojem ľudová umelecká výroba predstavuje zhotovovanie úžitkových umeleckých predmetov prevažne z prírodného materiálu. Vo svojej tvorivej práci pokračujú v tejto tradícii zruční jednotlivci (nazývaní tiež výrobcovia, remeselníci, ľudoví umelci) a uplatňujú pri nej skúsenosti ručnej výroby minulosti.
Starostlivosť o rozvoj a vysokú úroveň tohto druhu tvorivej činnosti na Slovensku je cieľom a náplňou činnosti Ústredia ľudovej umeleckej výroby. 70 rokov jeho aktívneho pôsobenia znamená aj vplyv na podobu ľudovej umeleckej výroby počas celého obdobia existencie organizácie. Je zrejmé, že sedem desaťročí znamená aj mnoho zmien. Politické, ekonomické a spoločenské pomery mali vplyv na všetky procesy. Osobný prístup a zanietenie zamestnancov ÚĽUV-u však pomohli prekonať mnohé prekážky tak, že sa ľudová umelecká výroba nielen zachovala, ale aj rozvinula do novej, inovatívnej podoby. V každom prípade bez ľudí, ktorí našli v remeselnej činnosti zaľúbenie (ale aj živobytie) by činnosť organizácie nemala zmysel. O rôznych formách podpory a spolupráce s výrobcami v minulosti a dnes sme sa rozprávali s dlhoročnou pracovníčkou ÚĽUV-u, námestníčkou generálnej riaditeľky pre úsek starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu, Helenou Haberernovou.

ÚĽUV