Vtáka poznáš po perí…, ale Straku podľa fujár a sôch

Vtáka poznáš po perí…, ale Straku podľa fujár a sôch

Martin Mešša

Ťažiskom rezbárskej tvorby Ľuboša Straku je výzdoba pastierskych píšťal a fujár, ktoré zdobí technikou linkového rezu, leptania kyselinou, ale i moridlami. Takto vytvára vlastné kombinácie detvianskych fujarových vertikálne radených motívov do ornamentov spojených úponkami či stužkou do jedného celku. Vytvára tak efektnú výzdobu jedinečných hudobných nástrojov – fujary, šesťdierkovej píšťaly či koncovky.
Pri ich tvorbe sa inšpiroval výrobkami súčasných i nedávnych fujaristov z Podpoľania, ale i fujarami v zbierkach múzeí. Motívy tvorivo rozvíja v rôznych kombináciách, s rešpektom pre únosnú mieru, ktorá ide ruka v ruke s hudobnými kvalitami jeho výrobkov.
S rezbárskou tvorbou Ľuboša Straku je spojená aj výroba bačovského riadu. Nádhernú, neopakovateľnú kresbu svorového dreva využíva pri výrobe nádob, soľničiek, dóz, črpákov a črpačiek, ktorých tvar mení podľa veľkosti a charakteru svoru.
Samostatnú časť Strakovej drevorezby predstavuje figurálna tvorba. V roku 2014 mu bol udelený titul majster ľudovej umeleckej výroby za vysokú rezbársku zručnosť pri tvorbe ľudových hudobných nástrojov a pastierskeho riadu zo svoru.

ÚĽUV