Za hranicami textilu

Za hranicami textilu

Helena Veličová

Na prelome novembra a decembra 2014 v Galérii dizajnu SCD – Satelit sa konala výstava Úniky a návraty textilnej tvorby, ktorej kurátorkou bola Adriena Pekárová. Koncept celého výstavného projektu pozostával okrem samotnej inštalácie v galérii i z Rozhovorov o textilnej tvorbe so zúčastnenými autormi, ktoré boli vydané ako príloha ku katalógu k výstave.
Kurátorka chcela formou osobných rozhovorov priniesť ucelenejší pohľad na život a tvorbu dvanástich slovenských výtvarníkov, zastúpených na výstave. V rozhovoroch sa tak objavuje množstvo zaujímavých myšlienok a postojov /nielen o textile/. Rozmanitá výstava priniesla intermediálne prepájanie textilu i prepojenie umenia s dizajnom, resp. užitého a voľného umenia. Ďalším prepojením bol medzigeneračný výber autorov i výber artefaktov, kedy mnohé zo samostatne fungujúcich prác vytvorili v inštalácii nové väzby a často umocnili pocit z reflektovaných tém. Jednotlivé práce – či už obsahom alebo formou – na seba nadväzovali a vytvorili zaujímavý celok.

ÚĽUV