Časy veľkých majstrov sa už minuli

Časy veľkých majstrov sa už minuli

Eva Ševčíková

Prvý košík vhodný na predaj vyrobil Peter Spáčil už ako desaťročný. Tvorivé zručnosť zúročil istý čas pre ÚĽUV, no najmä vo vlastnej firme, v ktorej sa zaoberá výrobou košov z lúpaného prútia pre obchodné potravinárske prevádzky. Od roku 1991 je nositeľom ocenenia majster ľudovej umeleckej výroby, rovnako ako jeho rodičia Jozef a Katarína. Košikársky príbeh rodiny Spáčilovcov z Hlohovca však siaha ešte hlbšie do minulosti. Z rozhovoru s majstrom však cítiť istý smútok. Podľa jeho slov profesionálne košikárstvo v podobe, akú reprezentuje aj on a jeho produkcia, je zanikajúcim remeslom. „Sme na vymretie. Skutočne. Tých košikárov tu na okolí, ktorí košíky vedia robiť a čiastočne sa tým aj uživia, by som spočítal na prstoch jednej ruky.“ Peter Spáčil ovláda veľa zo znalostí starých majstrov. Aby zachoval rodinnú tradíciu našiel priestor na trhu presahujúcom hranice Slovenska, v ktorom je jeho produkcia jedinečná a žiadaná

ÚĽUV