„Stretnutia s výrobcami dávajú mojej práci zmysel“

„Stretnutia s výrobcami dávajú mojej práci zmysel“

Zuzana Strešnáková

Ústredie ľudovej umeleckej výroby si za dlhé roky úsilia vybudovalo pevné miesto medzi výrobcami, laickou i odbornou verejnosťou. O tom, čo sa v minulom, jubilejnom 70. ročníku ÚĽUV-u podarilo, a o ďalších smelých plánoch sme sa rozprávali s jeho generálnou riaditeľkou Mgr. Danou Kľučárovou, PhD. V rozhovore sa dočítate o splnených cieľoch ÚĽUV- u, ale aj smelých plánoch do budúcnosti. „Rok 2016 je rokom predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Pri tejto príležitosti pripravujeme v lete tkáčske sympózium, ktoré sa bude konať práve v novootvorenom košickom RCR. V Košiciach zároveň organizujeme stretnutie členov Svetovej rady remesiel. Zavŕšením našich letných aktivít tradične budú Dni majstrov ÚĽUV-u. No a popri ďalších väčších či menších aktivitách a podujatiach budeme pracovať na príprave mentorských programov a konzultácií pre výrobcov v rámci programového obdobia, zameraného na podporu kreatívneho a kultúrneho priemyslu,“ prezrádza generálna riaditeľka.

ÚĽUV