Svetlo z prútia

Svetlo z prútia

Helena Veličová

Nedávno sa autorka článku ocitla v priestoroch oddelenia dizajnu a tvarovania dreva bratislavskej Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru. Okrem mnohých prác z dreva sa v sklade nachádzajú rôzne košíky, nádoby, lavičky či dekoračné predmety z prútia. Študenti si počas štúdia ako jedno zo zadaní vyskúšajú tradičné remeslo košikárstvo. Prekvapujúce nie je, že sa tam prútené predmety nachádzajú, ale skôr to, že s uvedeným materiálom sa v domácom dizajne nestretávame tak často, ako by sa mohlo predpokladať. A to napriek tomu, že vhodné prútie rastie v našich zemepisných šírkach pomerne bežne a že technika košikárskeho pletenia má u nás tradíciu. V zahraničí považujú výrobky z prútia za veľmi špecifické, navyše tieto výrobky spĺňajú aktuálne požiadavky ekologického dizajnu. Prečo teda na našom trhu nenájdeme dizajnéra či značku, ktorá by košikárstvo systematicky transformovala do súčasného dizajnu?

ÚĽUV