Desať (úspešných rokov)

Desať (úspešných rokov)

Redakcia

Pozývame vás na výstavu Desať, ktorá mapuje desaťročné pôsobenie ateliérov Digitální design a Produktový design Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Prezentuje vybrané dizajnérske práce študentov. Spomínané ateliéry patria k výkladným skriniam prípravy študentov v oblasti dizajnu v stredoeurópskom priestore. Svojim poslucháčom poskytujú vynikajúce zázemie, napríklad potrebný priestor i zariadenia na realizáciu ich vízií, vedú ich v oblasti tvorby, ale aj marketingu či podnikania. Práce týchto poslucháčov bývajú pravidelne oceňované na rôznych špecializovaných súťažiach doma aj v zahraničí a dlhodobo potvrdzujú talent i tvorivý potenciál študentov, rovnako ako kvalitu ich pedagogického vedenia. Medzi študentmi oboch ateliérov býva zvyčajne aj viacero Slovákov a Sloveniek.

ÚĽUV