Štátna podpora remesiel a dizajnu

Štátna podpora remesiel a dizajnu

Redakcia

V predvianočnom čase minulého roka sa v Galérii Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave uskutočnila prezentácia novej výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podávanie projektov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na roky 2014 – 2020. Výzva sa týka priamo výrobcov, remeselníkov a dizajnérov a je súčasťou nového podporného programu pre oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu, tzv. Prioritnej osi 3 pod Regionálnym operačným programom IROP, ktorý zastrešuje aj tieto skupiny tvorcov. Konečný termín na podávanie žiadostí bol v posledný marcový deň, v čase uzávierky tohto čísla RUD-u, preto sa zameriame na jej širšie súvislosti. Zhovárali sme sa s Denisou Zlatou, riaditeľkou odboru rozvoja kultúry a kreativity.

ÚĽUV