Symboly Veľkej noci

Symboly Veľkej noci

Rastislava Stoličná

K tradičným symbolom jari patrili vajcia, voda, oheň a zeleň. Ľudia im pripisovali magické účinky. Ich úlohou bolo zabezpečiť úspešný nový hospodársky rok, zdravie ľudí a chovaných zvierat, chrániť pred nečistými silami a nakloniť si zomretých predkov. Vajce bolo symbolom znovuzrodenia prírody a večnej kontinuity života. Uvarené natvrdo alebo jedlá z vajec museli byť na stole na Veľkonočnú nedeľu a na Veľkonočný pondelok ich dávali dievčatá chlapcom ako odmenu za vyšibanie alebo vykúpanie. Vajcia, podobne ako šunka, klobásy, koláče, syr a iné potraviny, sa dávali na Bielu sobotu podvečer alebo v nedeľu ráno posvätiť v kostole, čím sa umocňovala ich obradná funkcia. Zdobené vajíčka (kraslice) darovali dievčatá svojim nápadníkom ako prísľub budúceho sobáša. V súčasnosti sme na pôvodné významy tradičných veľkonočných zvykov už zabudli. Napriek tomu sa mnohé z nich praktizujú a Veľká noc patrí na Slovensku ešte stále k živým tradíciám na dedinách aj v mestách.

ÚĽUV