Upísala som sa batikovaniu

Upísala som sa batikovaniu

Soňa Belokostolská

Článok je osobnou výpoveďou autorky, šesťdesiatničky Sone Belokostolskej, ešte stále činnej učiteľky. Približuje jej cestu k tvorbe batikovaných kraslíc, zachytáva jej prvé stretnutie s touto technikou a posun od prvotného očarenia k trvalému záujmu o tvorbu týchto kraslíc. Opisuje jej postupné nadobúdanie praktickej zručnosti, teoretické študovanie tejto techniky až po dosiahnutie majstrovstva. Autorka spomína aj svoje stretnutia s významnou krasličiarkou Štefániou Dudákovou z Domaniže, u ktorej sa učila túto techniku. Spomína tiež históriu techniky batikovania vajec. Opisuje pracovný postup farbenia a nanášania vosku až po finálny výtvor-kraslicu. Predstavuje aj pomôcky, potrebné pre batikovanie. Zoznamuje nás aj s nárečovými pomenovaniami typických vzorov a typov kraslíc. Cez toto rozprávanie zároveň bližšie spoznávame Soňu Belokostolskú z Považskej Bystrice, ktorá za udržiavanie a technické zvládnutie mnohofarebného batikovania trubičkou získala titul majsterka ľudovej umeleckej výroby.

ÚĽUV