Drahé materiály v tradičnom odeve

Drahé materiály v tradičnom odeve

Bronislava Šajgalíková Búciová

Výskum tradičného odevu z okolia Svätého Kríža nad Hronom – dnešného Žiaru nad Hronom, realizovala Bronislava Šajgalíková Búciová v rokoch 2016 a 2017 ako súčasť diplomovej práce počas štúdia na Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V období preorientovávania sa na mestskú módu, sa tradičný odev začal považovať za zastaraný a nepotrebný, mnohokrát sa vyhadzoval či dokonca pálil. Zachoval sa vďaka ženám, ktoré ho opatrovali ako pamiatku na svojich rodičov a starých rodičov. Zásluhu na zachovaní tradičných odevov majú však i folklórne skupiny, ktoré pre začatie svojho pôsobenia museli mať vlastné kroje, ktoré získavali zbieraním u obyvateľov svojej obce. Vďaka tomu bolo možné pri týchto odevoch vystopovať kupované, luxusné materiály z konca 19. storočia a získať i mnoho ďalších poznatkov.

ÚĽUV