Maľované kraslice Margity Šimkovej

Maľované kraslice Margity Šimkovej

Tomáš Mikolaj

Minulý rok zomrela posledná zo starej generácie čausianskych krasličiarok Mária Ďurdinová. Práve od nej sa naučili zložitejším technikám zdobenia veľkonočných vajíčok mnohé ženy z Veľkej i Malej Čausy v okrese Prievidza. Medzi prvými Gabriela Dobrotková, mama Margity Šimkovej, ktorá každoročne pred Veľkou nocou dodáva do ÚĽUV-u krásne batikované i reliéfne voskované kraslice. A hoci si myslela, že v detstve sa vinou toho, že ju mama nútila pomáhať pri ich zhotovovaní, dostatočne sprotivia, nakoniec si ju našli, poskytli jej obživu a nakoniec i veľkú potechu z tvorby. Popri batikovaných a voskovaných vyrába i perforované a slamou oblepované kraslice a roku 2004 bola spolu s ďalšími piatimi čausianskymi krasličiarkami ocenená titulom majsterky ľudovej umeleckej výroby.

ÚĽUV