Oživená výšivka kovovou niťou

Oživená výšivka kovovou niťou

Karina Rothenstein Kolčáková

Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave sa vďaka Eve Cisárovej Minárikovej, textilnej výtvarníčky a pedagogičky, stala platformou pre oživenie a inovovanie tradičných techník. Výrazným medzníkom bolo založenie výučby reštaurovania historických textílií na katedre textilu v roku 1997, odkedy študenti objavujú tradičné techniky nielen teoreticky, ale aj prakticky. Práce študentov z ateliéru voľnej textilnej tvorby s kovovou niťou, ktorý viedla E. Cisárová Mináriková, sú ukážkou záujmu a nadšenia pre staré techniky. Od roku 2009 prevzala výučbu v ateliéri Blanka Cepková, ateliér zmenil názov na Ateliér textilnej tvorby v priestore a vo výučbe pribudli nové predmety týkajúce sa digitálnych technológií. Očarenie minulosťou stále pretrváva, avšak s novými možnosťami 21. storočia pribudla tendencia skúmať nové možnosti kombinovania ručnej a digitálnej technológie.

ÚĽUV