Rozhovor: Plodný rok 2017

Rozhovor: Plodný rok 2017

Zuzana Strešnáková

Mgr. Dana Kľučárová, PhD. je v pozícii generálnej riaditeľky ÚĽUV-u už päť rokov pričom úspešne zvláda riadiť všetky činnosti organizácie. Momentálne si naplno užíva polročnú materskú dovolenku s treťou dcérou Johankou, no na svojich „úľuvákov“ nezabúda. Práca je pre ňu zároveň koníčkom a ako sama hovorí má šťastie, pretože jej prácou žije i celá jej rodina. Pre náš časopis zhodnotila medzníky ÚĽUV-u v rok 2017, akými boli napríklad dosiahnutie zápisu drotárstva do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, aktivizácia činnosti košikárov, zmapovanie histórie vzniku a činnosti ÚĽUV-u a v neposlednom rade i zapojenie organizácie do príprav konceptu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. O jej práci, súkromí a možnom smerovaní aktivít organizácie sa dozviete z nášho rozhovoru oveľa viac.

ÚĽUV