Výskum čatajskej nášivky

Výskum čatajskej nášivky

Libuša Jaďuďová

V dokumentačnom fonde Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave sa nachádza výskumná správa Anny Ralbovskej zostavená v roku 1968: Nášivka zlatom cez kartu. Pomenovanie tejto techniky je dané materiálom, ktorý sa na to používal, boli to zlaté alebo strieborné kovové nite a tvrdý papier. Správa informuje o používaní nášivky zlatými niťami cez kartu (kartón), o druhoch odevných súčiastok, ktoré sa ňou zdobili, a o technologickom postupe používanom pri jej zhotovovaní a aplikácii. Odevy s takto zhotovenými výšivkami sa nikdy neprali, aby sa nezničil kartón. Ak boli napríklad znečistené rukávce, výšivku vystrihli, aby ju zachránili, a našili ju na nové rukávce. V prílohe správy sú obsiahnuté i fotografie zaznamenávajúce postup práce, hotové odevné súčiastky ako čepiec, rukávce a obojok a tiež nákresy výrobných nástrojov a vzory výšiviek.

ÚĽUV