Z ateliéru reštaurovania

Z ateliéru reštaurovania

Sylvia Birkušová

Od založenia Ateliéru reštaurovania textilu na Katedre reštaurovania VŠVU v Bratislave mali jeho študenti možnosť stretnúť sa s viacerými zbierkovými predmetmi realizované technikou výšivky kovovými niťami. Pri reštaurovaní historických textílií sa môže reštaurátor stretnúť s touto technikou výšivky, ktorou bývajú zdobené sakrálne i ľudové textílie ako zástavy, odevy či odevné a bytové doplnky. Počas štúdia v ateliéri študenti okrem reštaurátorských zručností a vedomostí musia zvládnuť aj štúdium historických techník a technológií. Jedným z predmetov, ktoré priebežne absolvujú, je technologická kópia historickej textílie alebo jej fragmentu. Pri výbere takéhoto predmetu spolupracujú s kurátormi textilných zbierok našich múzeí a navštevujú depozity, kde si môžu podrobne preskúmať predmety, alebo pracujú s kvalitnými fotografiami zahraničných zbierok. Počas realizácie kópie sa tak naučia zakresliť vzor, pripraviť materiál a tiež samotnú realizáciu. Zhotovené kópie výšiviek máte možnosť vidieť počas pravidelných sprístupnení záverečných prác študentov VŠVU pre verejnosť.

ÚĽUV