Sto rokov slovenského dizajnu

Sto rokov slovenského dizajnu

Maroš Schmidt

Výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu v Bratislave, prezentovaný v prvej stálej expozícii histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia, je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce jedného z našich najmladších múzeí. Výstavný projekt bol pripravený pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-slovenskej republiky a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky s cieľom doplniť prázdne miesta v dejinách slovenského dizajnu v rámci Československa, ako aj počas existencie samostatného štátu. Expozícia je členená na dva základné celky – produktový a komunikačný dizajn, ktoré sú delené do ďalších oddelení. Expozícia v nezmenenej podobe bude návštevníkom prístupná do 29. júna 2020.

ÚĽUV