Aj najdlhší život je krátky

Aj najdlhší život je krátky

Jozef Lenhart ml.

Jozef Lenhart starší, rodák z hornonitrianskej obce Jalovec, bol s drevom spätý od detstva. Jeho otec si vedel spraviť všetko do gazdovstva a v zimných mesiacoch plietol lubové košíky a metly a tieto črty pracovitosti a všestrannosti po ňom zdedil. Navyše starý otec bol bača, a tak keď Jozef Lenhart vyšiel zo školy, otec mu povedal, že pôjde k starému otcovi na salaš, aby spevnel. Tu získal prvé skúsenosti s tradičnou výrobou. Venoval sa jej aj popri inej práci, no po založení ÚĽUV-u sa stal jedným z prvých jeho výrobcov. Základom širokého a pestrého sortimentu, ktorý vyrábal, boli predmety pastierskeho umenia. Najznámejšie boli jeho hornonitrianske črpáky, ktoré Václav Kautman nazval najkrajšími črpáčikmi na Slovensku. Popri nich však Jozef Lenhart zhotovoval črpačky, varechy, odlievaky, formy na syr, čutory, soľničky. Svoju všestrannosť dokazoval aj na výrobkoch z iných materiálov. Preto bol aj jedným z prvých výrobcov, ktorému mu bol udelený titul majster ľudovej umeleckej výroby. V tomto roku by sa majster dožil storočnice, a aj pri tejto príležitosti si jeho dielo pripomíname.

ÚĽUV