Význam ÚĽUV-u pri zachovávaní znalostí a zručností ľudovej umeleckej výroby a remesiel

Význam ÚĽUV-u pri zachovávaní znalostí a zručností ľudovej umeleckej výroby a remesiel

Juraj Zajonc

Azda najčastejšie je Ústredie ľudovej umeleckej výroby, teda ÚĽUV, spájaný s predajom výrobkov, predmetov, ktoré v sebe nesú zreteľnú a jedinečnú pečať slovenskosti. Sú vnímané ako prejavy slovenského ľudového umenia, pre súčasníka sa spájajú s tradíciami krajiny a neraz aj s predstavou o jej minulosti, keď ľudia chodili v tradičnom odeve a takmer všetko, čo potrebovali, dokázali získať a zhotoviť vlastnými rukami. Pravidelní, ale i náhodní návštevníci bratislavského centra ÚĽUV-u či jeho pobočiek v Banskej Bystrici a Košiciach. ako aj predajne a galérie v Tatranskej Lomnici však nehľadajú iba zaujímavý doplnok do bytu alebo originálny darček pre hosťa zo zahraničia. Do ÚĽUV-u prichádzajú aj za zážitkami, poznaním alebo naplnením osobnej ambície dokázať vlastnoručne vytvoriť jednoduchý predmet z dreva, hliny alebo vlastnoručne utkaný obal na mobilný telefón. Chcú sa naučiť niečo nové, čo dnes nedokáže každý.

ÚĽUV