O štiepaní dreva

O štiepaní dreva

Redakcia, Veronika Kotradyová

Štiepanie je základná technika tvarovania dreva, pri ktorej sa drevo delí pozdĺž rastových vlákien. Technika bola používaná v dobe kamennej ešte pred tým, než sa začali používať kovové nástroje. V archeologických nálezoch po celom svete sa zachovali drevené masívne kliny, ktoré sa zatĺkali v priečnom smere do kmeňov stromov, čím bolo možné rozštiepiť kmeň po celej dĺžke a vytvoriť tak konštrukčné dosky. Štiepanie dreva malo v tradičnom vidieckom prostredí významné uplatnenie. V najväčšej miere sa táto technika využívala na výrobu šindľov, ktorými sa pokrývali strechy zrubových stavieb. Štiepanie ako doplnková technika sa uplatňovalo pri viacerých druhoch domáckeho spracovania dreva. V súčasnosti je na Slovensku niekoľko desiatok výrobcov tradičných štiepaných šindľov, ktoré sa ale používajú predovšetkým pri rekonštrukciách pamiatok. Menej ho vidieť pri výmenách striech nechránených objektov alebo pri tvorbe moderných budov v regiónoch, kde majú zruby so šindľovou strechou tradíciu. Pri rekonštrukciách, ale aj pri novostavbách tam majú určite svoje miesto. Iná situácia je v Rakúsku a v ostatných krajinách v Alpách.

ÚĽUV