Za korienkami

Za korienkami

Tomáš Mikolaj

Medzi archaické košikárske techniky patrí pletenie z korienkov, teda z koreňov predovšetkým ihličnatých stromov (smrek, jedľa, borovica). V minulosti rozšírené na našom území v regiónoch na úpätí Karpatského oblúka od východnej hranice Slovenska až po Záhorie, v súčasnosti takmer zabudnuté, vzhľadom na náročnú prípravu východiskového materiálu. Napriek (alebo vďaka) tomu sme sa rozhodli skúsiť pletenie z korienkov pripomenúť dnešným ľuďom a pouvažovať nad jeho oživením. Členovia Združenia košikárov Slovenska, ktoré sa sformovalo na konci roku 2018, sa venujú primárne pleteniu z vŕbových prútov. Aj preto bolo otázne, či ich téma korienkov osloví. Záujem prejavili traja (Jozef Boďa, Pavel Hirka, Ivan Soška), a tak sme sa do tejto oblasti košikárstva pustili.

ÚĽUV