(Ne)zabudnuté umenie – znovuobjavená krása vlasových ihlíc

(Ne)zabudnuté umenie – znovuobjavená krása vlasových ihlíc

Terézia Uličná Tomašovičová

Vlasové ihlice predstavujú unikátnu súčasť nášho kultúrneho dedičstva – sú spojením remeselného umenia, praktickej funkcie módneho doplnku, ale aj prepracovaného vizuálu drobného šperku. Rôzne zdobené dámske vlasové ihlice boli typickou súčasťou odevu predovšetkým meštianok a aristokratiek v 16. – 18. storočí. Žiaľ, na rozdiel od iných odevných súčastí (čepce, party) sa netransformovali v pôvodnej podobe do tradičného odevu, ktorý zakonzervoval celý rad takýchto prvkov. Stretávame sa s nimi len ako s archeologickými nálezmi. V zbierkových fondoch, depozitároch slovenských múzeí a vedecko-výskumných inštitúcií sa sporadicky objavuje viacero kusov, často v prekvapivo dobrom stave zachovania. O to paradoxnejšie pôsobí skutočnosť, že hoci ide o vizuálne veľmi atraktívne predmety, zriedka bývajú vystavené v expozíciách. O ich pôvodnom používaní a symbolike vieme stále len veľmi málo a ako sa zdá, novoveké vlasové ihlice aj v súčasnosti zostávajú pre odbornú a laickú verejnosť stále zabudnutými.

ÚĽUV