Umenie hračky vkreslené do letokruhov dreva

Umenie hračky vkreslené do letokruhov dreva

Júlia Legátová

Vštepovať deťom cit pre umenie, estetično, učiť ich vnímať a chápať hodnotu predmetov nachádzajúcich sa v ich prostredí je možné realizovať viacerými spôsobmi. Jedným z nich je nezahltiť priestor, ktorý ich obklopuje veľkým množstvom hračiek, ale vybrať im pár kusov v lepšej kvalite. Akiste sú to práve deti, ktoré citlivo vnímajú tvar, materiál výrobku a spočiatku najmä jeho výraznejšie farby. Hračky s výrazom, ktoré môžu v dospelosti slúžiť ako vkusná a originálna dekorácia umiestnená v príbytku, nadčasový detský svet s presahom do dospelosti. Takéto výrobky nájdeme v portfóliu Terezy Talichovej.

ÚĽUV