Empatia v umení

Empatia v umení

Martin Mjartan

Fakulta architektúry a dizajnu (FAD) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa v roku 2014 zapojila do grantovej výzvy EHP 2014 – 2021 Slovenská republika. Uspela s projektom Empatia v umení (EMIA), ktorý zastrešoval viacero aktivít. Hlavným cieľom bolo podporiť rozmanité aktivity Kreatívneho centra FAD. Kľúčovým aspektom snaženia a kreatívneho smerovania bola empatia – teda vcítenie sa „do kože“ niekoho iného, ako základný predpoklad prijatia odlišnosti či integrácie marginalizovaných skupín, ale aj možný nástroj boja proti extrémizmu.

ÚĽUV