Prírodné pletivá v ľudovej výrobe

Prírodné pletivá v ľudovej výrobe

Juraj Zajonc

Premena prírodných materiálov rukami človeka na predmety nám dodnes pripomína počiatky ľudskej kultúry a súčasne nás stále spája s prírodou. Na jednej strane človek pozná a rešpektuje vlastnosti, ktoré týmto materiálom dala príroda. Na strane druhej vlastnosti pri premene materiálov na kultúrne artefakty využíva vo svoj prospech. Cez tieto materiály teda príroda vstupuje do ľudskej civilizácie a z nich zhotovené predmety tak možno vnímať ako pomyselné rozhranie prírody a kultúry.

ÚĽUV