Tradícia netradične – PRÍRODNÉ PLETIVÁ

Tradícia netradične – PRÍRODNÉ PLETIVÁ

Tibor Uhrín, Tomáš Mikolaj

Cyklus Tradícia netradične, ktorý ÚĽUV rozvíja od roku 2021, nie je len výstavným konceptom. Vybraná materiálová skupina tradičných remesiel je počas roka zviditeľnená aj cez odborné aktivity a ďalšie prezentačné podujatia. Cieľom je priblížiť súčasným tvorcom tradičné technológie a podnietiť novú tvorbu, ktorá z nich bude čerpať a bude ich rozvíjať. Po dreve dostávajú v roku 2023 priestor prírodné pletivá.

ÚĽUV