Aj Slováci sú homo faber

Aj Slováci sú <em>homo faber</em>

Lucia Šlamiarová

O bienále kreativity a remesla Homo Faber sme už v našom časopise písali. Toto podujatie, za ktorým stojí švajčiarska organizácia Michelangelo Foundation, je však len čiastkou väčšieho projektu. Platforma Homo Faber zároveň ponúka remeselníkom a dizajnérom cez svojho webového sprievodcu (Homo Faber Guide) priestor na prezentovanie ich umeleckoremeselnej práce s cieľom podporiť odbyt ich diel a ďalších produktov. Momentálne je súčasťou sprievodcu aj pätnástka slovenských výrobcov a dizajnérov. Niektorých sme sa opýtali, ako sa ich spolupráca s Homo Faber začala a aké výhody im prináša.

ÚĽUV