Formovanie budúcnosti s úctou k minulosti

Formovanie budúcnosti s úctou k minulosti

Oľga Fratričová, Tomáš Mikolaj

ÚĽUV ako výrobná organizácia pracoval kedysi priamo s remeselníkmi. Z oblasti vzdelávania sa v písomných archívoch spomínajú napríklad školenia odborných pracovníkov ÚĽUV-u v Školskom ústave umeleckej výroby v Prahe v 50. rokoch, výučba remeselných techník priamo v teréne s cieľom zaúčať nových výrobcov či spoločné aktívy, v rámci ktorých si remeselníci a výtvarníci ÚĽUV-u navzájom vymieňali praktické technologické skúsenosti. Takto ÚĽUV vzdelával výrobcov priamo pre potreby odbytu. V štáte, samozrejme, existovali v rámci formálnej školskej dochádzky stredoškolské odbory zamerané aj na tradičné remeslá (keramika, rezbárstvo, kováčstvo, košikárstvo, sklárstvo a i.).

ÚĽUV