Maratón hontianskej a novohradskej čipky

Maratón hontianskej a novohradskej čipky

Katarína Chruščová, redakcia

Európske dni umeleckých remesiel (European Artistic Crafts Days – EACD), ktoré iniciovala francúzska vláda už v roku 2002, koordinuje Národný inštitút umeleckých remesiel (Institut National des Métiers d’Art). Vďaka ich počiatočnému úspechu vo Francúzsku sa v súčasnosti konajú za podpory Svetovej rady remesiel pre Európu (World Crafts Council Europe – WCCE) po celom kontinente, grantom podporujúc ľudí a organizácie v prezentácii remeselnej výroby a živého dedičstva.

ÚĽUV