Tradícia netradične: Ľan a konopa

Tradícia netradične: Ľan a konopa

Radoslava Janáčová, Ingrid Ondrejičková

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) už tretí raz realizuje výstavu v duchu konceptu Tradícia netradične, zaujímavého pre odbornú i laickú verejnosť. Výstava sa zameriava na materiál, ktorý je zároveň nosným pre činnosť ÚĽUV-u v danom roku. V rokoch 2021 a 2022 to bolo drevo, minulý rok prírodné pletivá a tento rok sú v centre pozornosti ľan a konopa. Koncepcia aktuálnej výstavy, založená na prieniku histórie a súčasnosti, sa snaží naznačiť cesty, ako pracovať s textilnými materiálmi v budúcnosti.

ÚĽUV