Súťaž Talenty v Mníchove

Súťaž Talenty v Mníchove

Redakcia

Súťažná prehliadka mladých tvorcov z Európy a zámoria v kategóriách: technika, sklo, keramika, textil, kov, plast, šperk, je jedným tradičných podujatí jarného mníchovského veľtrhu remesiel, ktorý sa v marci konal už 53. krát. Rovnako ako celý veľtrh, aj súťaž organizuje bavorská Obchodná komora, ktorá podpore remesiel a dizajnu venuje značné finančné i manažérske kapacity. Na rozdiel od iných podobných podujatí otvorených pre každého, súťaž Talenty podlieha striktnému výberovému procesu, hoci pozvania do súťaže sa rozosielajú do celého sveta. Kontaktné osoby v každej krajine – komisári, ako ich nazývajú organizátori súťaže – odporúčajú práce mladých autorov podľa vlastného výberu odbornej porote, ktorá na základe fotodokumentácie urobí záverečnú selekciu tých, ktorí sú pozvaní predstaviť svoje práce priamo v Mníchove a navrhne aj ocenenia. Každoročne sa v Mníchove stretávajú desiatky prác mladých ľudí z celého sveta a podávajú správu o sebe. Prehliadka za roky existencie zaznamenala jasný a aktuálny obraz preferencií mladej generácie umelcov, obraz, ktorý sa z roka na rok mení a podnecuje opätovne hľadanie znakov a smerovania týchto posunov.

Prehliadka 2001 predstavila 96 prác mladých autorov z 27 krajín. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi je to bohatšia kolekcia, rozmanitá v technikách a autorských konceptoch. O to objektívnejšie možno podľa týchto prác identifikovať aktuálne trendy dizajnu a remesla. Čitateľné je smerovanie k funkčnosti objektov na úkor voľného umeleckého poňatia. S tým súvisí aj zvýšený záujem o klasické remeselné technológie použité tak, aby zvýšili hodnotu úžitkového artefaktu. Do centra pozornosti sa dostáva sklo v podobe každodenných úžitkových objektov v nových experimentálnych polohách. V tejto kategórii sa presadila tradícia českej sklárskej školy nielen počtom účastníkov, ale hlavne kvalitou. Zvyšuje sa popularita keramiky a pokračuje záujem o avantgardný textil. Prekvapujúca je frekvencia používania tradičných textilných technológií čipky, rozšíreného aj na šperk. Starobylá technika čipky nachádza uplatnenie v mnohých nečakaných a celkom súčasných kombináciách. Slovenské talenty v súťaži zastupoval absolvent VŠVU v Bratislave Rastislav Čeleďa s konceptom Svetlo – informácia o priestore. Ide o kolekciu troch objektov z akrylu, antikora a fúkaného skla: Mušľa – dominantný objekt, ktorý symbolizuje atmosféru chvíle stretnutia blízkych ľudí a zo sviatočného prípitku robí performanciu; visiaci objekt na kvet a objekt na stôl – podnos na pochutiny.

Súťaž a výstava sa tešia záujmu tvorcov i obdivovateľov remesla a dizajnu. Potvrdzuje, že remeslo získava pre súčasného človeka novú príťažlivosť, či už ako kompenzácia dôsledkov modernej doby, ako dotyk historickej kontinuity alebo jednoducho radosť z vytvárania vlastnými rukami. Napriek fascinujúcim možnostiam nových médií a virtuálneho dizajnu, ručne vyrobený objekt má stále svoje miesto a dôležitosť v živote ľudí.

ÚĽUV