Drôtený program Šimona Mišurdu

Drôtený program Šimona Mišurdu

Viera Kleinová

Šimon Mišurda, absolvent Katedry dizajnu VŠVU v Bratislave, sa na rozvíjanie tradičných remeselných techník cielene orientuje už od školských čias. Zaujalo ho predovšetkým drotárstvo. Prednosti starého drotárskeho remesla sa mu do súčasnej roviny podarilo transformovať najmä prepojením so svetlom, čím vznikol originálny koncept drôteného svietidla. Preferuje hlavne strohý lineárny spôsob tvarovania, striedajúc hustotu výpletu.

ÚĽUV