O pestovaní prútia

O pestovaní prútia

Redakcia

Prútie bolo v ľudovej výrobe na Slovensku najrozšírenejším pletiarskym materiálom spomedzi všetkých druhov prírodných pletív. V ľudovej košikárskej výrobe sa spracovávalo predovšetkým zelené nelúpané prútie. Pestovanie šľachtenej košikárskej vŕby sa na Slovensku nevyvinulo do takých rozmerov, aby dokázalo uspokojiť dopyt po tomto materiáli. Šľachtené prútie získavajú slovenskí košikári najmä z Maďarska a z Moravy. Domáci pestovatelia sú ešte stále ojedinelým javom. Jeden z nich, Ján Zeman, zamestnanec železníc, sa o košikárstvo začal zaujímať pred desaťročím. Ako samouk intenzívne študoval košikárske postupy a výrobky v literatúre, múzeách a u košikárov. Svoj záujem postupne rozšíril aj na pestovanie prútov. V súčasnosti ďalej rozširuje plochu, na ktorej pestuje už štyri druhy šľachtenej vŕby.

ÚĽUV