Obrazový svet násteniek

Obrazový svet násteniek

Oľga Danglová

Móda textilných nápisových násteniek mala svoj pôvod v Nemecku. Koncom 19. storočia sa dokonca v nemeckých mestách vyvinula zvláštna profesia kresličov vzorov. Móda textilných nápisových násteniek sa postupne koncom 19. storočia rozšírila z Nemecka aj do iných krajín Európy. Na Slovensku si ich vidiek osvojil až po prvej svetovej vojne, a aj to nie všade. Aká bola obsahová orientácia slovenských násteniek? Najväčšia skupina násteniek sa týkala kultu domova, útulnej domácnosti, kuchyne a ženy gazdinej. Veľkú úlohu v nich hral aj ľúbostný námet, náboženský námet, isté stopy v nich zanechali vážne sociálne udalosti, najmä vysťahovalectvo. Časť slovenskej nástenkovej produkcie bola venovaná téme detí.

ÚĽUV