Tradičná výroba – moderný dizajn

Tradičná výroba – moderný dizajn

Irena Dorotjaková

Výrazná osobnosť na poli dizajnu skla Patrik Illo (*1973) pôsobí v popredných slovenských sklárňach v Lednických Rovniach ako interný dizajnér. Jeho návrhy tvoria v súčasnosti takmer 80 % produkcie ručne vyrábaného skla tejto sklárne. Filozofiu tvorby dizajnu Patrika Illa charakterizujú pojmy jednoduchý, minimálny a funkčný. Popri úžitkovom koncepte objektu autor predovšetkým zdôrazňuje jeho optický a haptický význam. Autor priam počíta s fyzickým dotykom ľudského tela, najčasnejšie oka a ruky. Popri dizajne nápojového skla priťahuje Patrika Illa aj voľná tvorba. Autor si neustále overuje a skúša hraničné možnosti tradičných ručných technológií. Exkluzívne nápojové súpravy, misy, karafy, džbány, vázy, flakóny majú jednoduché elegantné tvary, pritom však vždy ponúkajú novú myšlienku, vtip a hravosť.

ÚĽUV