Odtlačky pražskej architektúry

Odtlačky pražskej architektúry

Mária Riháková

Pražský projekt 2000 + 1 Hľadanie stratenej elegancie priniesol koncom 90. rokov nové videnie odevného dizajnu. V roku 2000, ktorý bol štvrtým rokom cyklu, sa témou projektu stala sama Praha a jej genius loci. Dve desiatky módnych návrhárov, dizajnérov a šperkárov sa nechali ovplyvniť gotikou, barokom a jeho záhradami či kláštornými terasami, iných oslovila architektúra 20. storočia. Architektonické diela „stáli ako modely“ odevným dizajnérom, ktorých kreácie odtlačili známe pražské fasády, exteriéry a interiéry. Premiéra výstavy bola na Pražskom hrade v novembri 2000, derniéra v máji 2003 v Štokholme.

ÚĽUV