Škatuľky Júlie Sabovej

Škatuľky Júlie Sabovej

Redakcia

V 20. storočí sa presahy medzi jednotlivými druhmi umenia stali bežnou záležitosťou. Aj textil si našiel svoje miesto vo voľných umeniach. Jednou z možností, ako to dosiahnuť, bolo oslobodiť sa od tradičného používania textilného vlákna a nahradiť ho menej tradičnými materiálmi alebo ich kombináciami, vystúpiť z plochy do priestoru, zabudnúť na jeho funkčnú podstatu atď. Textil ako označenie pre istý druh umenia sa postupne nahrádza pojmom „soft art“. Na textilné papierové objekty Júlie Sabovej sa treba pozerať práve touto optikou. Papier vlastnoručne vyrobený, s rôznymi štruktúrami je obľúbeným materiálom J. Sabovej. Škatuľky vznikli v roku 2003 a majú charakter akéhosi osobného záznamníka-denníka.

ÚĽUV