Zvonárstvo – zvonkárstvo

Zvonárstvo – zvonkárstvo

Oľga Danglová

Predpokladá sa, že zvonolejárstvo sa v Európe, presnejšie v Írsku a Škótsku, udomácnilo pričinením Keltov. Historické pramene tvrdia, že na Slovensku sa zvony liali a užívali už od 12. a 13. storočia. Postupom času zvonolejárstvo zaznamenalo prudký rozmach. Rozkvet remesla vrcholil v 15. storočí, keď mal svoj zvon už skoro každý kostol. V 19. storočí počet centier, dielní a majstrov postupne redol. Na Slovensku bola posledná zvonolejárska dielňa činná v Trnave do 40. rokov 20. storočia. Znalosť zvonolejárskeho remesla sa približne od 17. storočia preniesla i na vidiek. Ako dedinské remeslo bolo zvonkárstvo rozšírené v krajoch s rozvinutým salašníctvom. V roku 2000 boli vysvätené nové zvony na Dóme sv. Martina v Bratislave. Krajiny susediace so Slovenskom financovali a venovali tomuto chrámu svoj zvon, ktorému vybrali výzdobu, nápis a meno. Zvonce boli odliate v dielni na Morave (Česká republika).

ÚĽUV