Kováčske dni vo Dvore remesiel

Kováčske dni vo Dvore remesiel

Martin Mešša

Posledné tri aprílové dni sa vo Dvore remesiel ÚĽUV konalo sympózium kováčov. Podujatie uviedla konferencia s referátmi odborníkov z oblasti etnografie, histórie, techniky a dizajnu. Témou konferencie bolo ľudové kováčstvo a jeho výtvarné hodnoty. Praktická časť sympózia ponúkla návštevníkom podujatia živé ukážky kováčskych techník. Igor Radič predviedol ukážky výroby podkov, pántov na dvere, ale aj figurálnych prác. Jozef Tomčala ukázal, ako vyrába medené tácky, misky a kotlíky. Štefan Smržík – drotár a kováč – predvádzal kombináciu týchto dvoch remesiel. Ľubomír Karenovič vyrábal malé hutné svietniky z kusa železa. Roman Hanúsek s pomocníkom Ľubošom Kružicom zaujali kovaním motívu vtáka, ktorý je v znaku ÚĽUV-u. Kováčske dni chceli priblížiť toto remeslo návštevníkom Dvora remesiel, prezentovať náročnosť kováčskej práce, remeselný fortieľ výrobcov, sprístupniť staršie i nové poznatky etnografov, historikov, technikov o kováčstve a jeho výrobkoch, a tak prispieť k lepšiemu poznaniu tohto starého remesla.

ÚĽUV