Remeslo / dizajn / textil 2

Remeslo / dizajn / textil 2

Viera Kleinová

Výber z tvorby Ateliéru textilného dizajnu VŠVU v Bratislave vedeného akad. mal. Silviou Fedorovou je orientovaný na mapovanie využívania tradičných remeselník techník, postupov a materiálov. Ateliér textilného dizajnu v Dizajn štúdiu ÚĽUV reprezentujú štyria študenti. Trojicu študentiek – L. Suchárovú. S. Mrázikovú a B. Suchlovú – spája na výstave použitie prírodného materiálu a tiež realizácia ich návrhov v nadväznosti na tradičné remeselné techniky, textilné či košikárske. Marcel Holubec pripravil sériu tričiek a šperkov, kde sa vtipne a s nádychom paródie pohral so samotným pojmom šperku ako synonymom pre niečo vzácne, drahé, výnimočné.

ÚĽUV